• Electra Quality Management System (ISO-9001)

    KALİTE POLİTİKASI Kalite Politikası, vizyon ve misyon, Genel Müdür tarafından ELECTRA’nın hizmetleri kapsamında hazırlanmış ve duyurulmuştur. Tüm bunlar şirketimizde yürütülen bütün faaliyetlerde, tüm çalışanların göz önünde tutulacağı öğeleri içermektedir. Çalışanlar tarafından benimsendiği tetkikler ve performans değerlendirme toplantılarında izlenmektedir. Politikamız her sene “Gözden Geçirme Toplantılarında”gözden geçirilmektedir.
web
stats
web
stats